2-ročná záruka:

  Pokud se během 2 let od data koupě tohoto produktu objeví vada na materiálu nebo zpracování, společnost Imation produkt dle vlastního uvážení opraví, vymění nebo vám za něj vrátí kupní cenu. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození způsobené zneužitím, nedbalostí či nešťastnou náhodou. Tato záruka vám uděluje specifická práva a v závislosti na státě nebo zemi můžete mít i jiná práva. Tato záruka nemá vliv na další uvedená práva.

  Ak chcete získať možnosť záručného servisu, budete musieť predložiť nasledujúce informácie:
  A) Kópia dokladu o nákupe.
  B) Vaše meno.
  C) Vaša adresa.
  D) Model a sériové číslo výrobku.
  E) Opis problému.

  Od oddelenia podpory pre zákazníkov spoločnosti Imation musíte získať číslo oprávnenia na vrátenie tovaru (RMA). Tovar vrátený bez čísla RMA nebude prijatý.